-an-

접미사 -an-

구성원, 집단의 일원을 나타낸다.

familio → familiano
가족, 가족 구성원

klubo → klubano
모임, 모임의 회원

eŭropano 유럽인

kanadano 캐나다인

brazilano 브라질인

usonano 미국인Mia familo konsistas el kvin personoj.
나의 가족은 5명으로 구성되어 있다.

Kiom da familianoj vi havas?
당신의 가족은 몇 명입니까?

Ĉiuj familianoj estas sanaj.
모든 가족들은 건강하다.

Nia klubo havis kunsidon hieraŭ.
우리 모임은 어제 회합을 가졌다.

Ĉu ŝi estas la klubano de Zamenhofa klubo?
그녀는 자멘호프 클럽의 회원입니까?

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Kondicionalo