da

전치사 da

~의, 수량전치사
수량전치사 da는 뒤에 나오는 명사의 수량을 나타낼 때 쓰인다. 단, 셀 수 없는 명사가 올 때는 복수형 어미를 붙이지 않는다.

kilogramo da rizo (쌀 1 킬로그램)

Kiom da honoj estas en la ĉambro?
방 안에 사람들이 얼마나 있습니까?

Kiom da mono estas en via monujo?
네 지갑에 돈이 얼마나 있니?
mono, akvo 등의 물질 명사에는 복수형 어미 -j를 붙이지 않는다.

Vi aĉetis iom da kafo.

Kiom da leteroj ŝi skribis?

Kiom da Esperantistoj estas en Japanio?
일본에는 에스페란티스토가 얼마나 있습니까?

Multaj Esperantistoj estas en Japanio.
일본에는 많은 에스페란티스토들이 있습니다.

Kiom da mono vi havas?
당신은 얼마의 돈을 갖고 있습니까?

Mi havas kvinmil usonajn dolarojn.
나는 미화 5000 달러를 갖고 있습니다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

-o

-i-

Participo