Deklaro

평서문

에스페란토의 평서문은 영어 등 유럽어의 어순과 마찬가지로
주어 + 서술어 + ...
의 구조로 표현된다.


Viaj filoj estas niaj amikoj.
당신의 아들들은 저희의 친구들입니다.

Varma lakto estas bona.
따뜻한 우유는 좋다.

La knaboj estas grandaj.
그 소년들은 크다.

La pano estas seka.
그 빵은 말라있다.

Floro estas bela.
꽃은 아름답다.

La patro estas bona.
그 아버지는 착하십니다.

La hundo estas fidela besto.
개는 충직한 동물이다.

Li estas bona instruisto.
그는 훌륭한 선생이다.

Mi havas grandan domon.
나는 큰 집을 갖고 있다.

La rozo estas bela floro.
그 장미는 아름다운 꽃이다.

La viro parolas Esperanton.
그 남자가 에스페란토를 말한다.

La amiko povos ludi en la granda urbo.
그 친구는 큰 도시에서 놀 수 있다.

Rikardo donis libron al Maria.
리카르도는 마리아에게 책을 주었다.

Mi malfacile vidis la birdetojn.
나는 그 작은 새들을 어렵사리 보게 되었다.

La katoj estas belaj.
고양이들은 아릅답다.

La hundo estas en la malnova domo.
그 개는 그 옛(낡은,오래된) 집에 있다.


때로는 문장의 요소 중 어느 하나를 강조하기 위해서 어순이 바뀌기도 한다.

Ili sidas sur la sofa.
그들은 소파 위에 앉았다.
Sur la sofa sidas ili.
소파 위에 앉은 것은 그들이었다. (다른 사람들이 아닌 그들이)
Sur la sofa ili sidas.
소파 위에 그들이 앉았다. (다른 곳이 아니라 소파 위)

댓글

이 블로그의 인기 게시물

-o

-i-

Participo