eks-

접두사 eks-

이전의, 전직의 라는 뜻을 지닌다.

prezidanto → eksprezidanto
회장, 전회장

moda → eksmoda
유행의, 유행이 지난

edzo → eksedzo
남편, 전남편

eksedziĝi 이혼하다

eksfianĉo 전 약혼자

eksiĝi 해직되다Ĉu li estas la prezidanto de nia klubo?
그가 우리 모임의 회장입니까?

Li estas la eksprezidanto de nia societo.
그는 우리 단체의 전임 회장이다.

Ĉu la vestaĵo estas lasta moda?
그 옷이 최근에 유행하는 것입니까?

Li vestis sin en la eksmoda vestaĵo.
그는 유행이 지난 옷을 입고 있었다.

Li estas mia sincera edzo.
그는 나의 성실한 남편이다.

Ĉu li estas via eksedzo?
그가 당신의 전 남편입니까?

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Parolado Raportita

무주어 문장