-id-

접미사 -id-

새끼 / 후예를 나타낸다.

bovo → bovido
소, 송아지

reĝo → reĝido
왕, 왕자

kato → katido
고양이, 새끼고양이Ĉu la bovo de via onklo laboras diligente?
당신 아저씨의 소는 부지런히 일합니까?

La bovido estas ido de la bovo.
송아지는 소의 새끼다.

Li estas nia bona reĝo.
그는 우리의 훌륭한 왕이다.

Nia reĝido estas ĉarma kaj danda.
우리의 왕자는 매력적이고 멋쟁이다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Kondicionalo