-iĝ-

접미사 -iĝ-

'~이 되다', '~하여지다'의 뜻을 가진 자동사화 어미이다. 타동사를 자동사로 만들 때 사용된다.

fari → fariĝi
만들다, 만들어지다

naski → naskiĝi
낳다, 태어나다Ĉu ŝi povas fari la bongustan kukon?
그녀는 맛있는 과자를 만들 수 있습니까?

Li fariĝis fama aktoro de korea teatra mondo.
그는 한국 연극계의 유명한 배우가 되었다.

Mia patrino naskis min en Seulo.
나의 어머니께서는 나를 서울에서 낳으셨다.

Mi naskiĝis en la bela urbeto.
나는 아름다운 작은 도시에서 태어났다.

En kiu urbo vi naskiĝis?
당신은 어느 도시에서 태어났습니까?

En vintro la akvoj glaciiĝas.
겨울에는 물이 얼게 된다.

Hodiaŭ la vetero denove varmiĝis.
오늘 날씨가 다시 따뜻해졌다.

Ŝi edziniĝis kun sia kuzo.
그녀는 자기 사촌과 결혼하게 되었다.

La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide.
아주 빨리 굴러가는 그 자동차보다는 덜 빠르게 그 무리는 달려갔다.

Li subite troviĝis sur la strato, tute sola.
그는 갑자기 그 거리에서 있었는데, 완전히 혼자였다.

Je kioma horo komenciĝos la leciono?
몇 시에 그 수업이 시작됩니까?

Amasoj da pasantoj moviĝis sur la trotuaroj.
수 많은 행인들이 인도 위에서 움직였다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Kondicionalo

Participo