-ig-

접미사 -ig-

'하게 하다'의 뜻을 가지는 타동사화 어미이다. 자동사를 타동사로 만들 때 사용한다.

sidi → sidigi
앉아 있다, 앉게 하다

bela → beligi
아름다운, 아름답게 하다

vigla → vigligi
활발한, 활발하게 하다

pura → purigi
깨끗한, 깨끗하게 하다

morti → mortigi
죽다, 죽게 하다/죽이다Mi sidas sur la seĝo.
나는 의자에 앉아 있다.

Li sidigis min sur la seĝo.
그는 나를 의자 위에 앉혔다.

Ĉu la pejzaĝo de la monto estas bela?
산의 풍경이 아름답습니까?

Ŝi beligas la ĉambron.
그녀는 방을 예쁘게 꾸민다.

Ĉu ŝi havas viglan karakteron?
그녀의 성격은 활발합니까?

Kiel vi volas vigligi la movadon kiel direktoro?
당신은 이사로서 어떻게 운동을 활성화 하려고 합니까?

La vojaĝo certe vin lacigis.
그 여행은 당신을 확실히 피곤하게 만들었다.

La suda suno bruligas lian nudan kapon.
남쪽의 해는 그의 맨 머리를 태우고 있다.

La patro volas tuj edzinigi la pli aĝan filinon.
아버지는 더 나이 많은 딸을 곧 시집보내려고 한다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Kondicionalo