-is

동사의 과거형 어미 -is


Mi laboris en la laborejo hieraŭ.
나는 어제 직장에서 일했습니다.

Ĉu vi manĝis multe?
당신은 많이 먹었습니까?

Kiam vi vizitis Francion?
당신은 언제 프랑스에 방문했습니까?

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Kondicionalo