mal-

접두사 mal-

mal-은 '반대의 개념'을 뜻한다.

amiko → malamiko
친구, 적

bela → malbela
아름다운, 추한

nova → malnova
새로운, 오래된

juna → maljuna
젊은, 늙은

avara → malavara
욕심많은, 욕심없는

bona → malbona
좋은, 나쁜

diligenta → maldiligenta
부지런한, 게으른

granda →  malgranda
큰, 작은

dekstro → maldekstro
오른쪽, 왼쪽

fermi → malfermi
닫다, 열다


Ĉu la knaboj estas bonaj amikoj?
그 소년들은 착한 친구들인가?

Ĉu ili estas malbonaj najbaroj?
그들은 나쁜 이웃들인가?

Ĉu li estas diligenta laboristo?
그는 부지런한 일꾼인가?

La dormemulo estas maldiligenta.
잠꾸러기는 게으르다.

Via koro povas esti la plej granda en la mondo.
당신의 마음이 세상에서 가장 클 수 있다.

La ĉambro de mia filino estas malgranda.
내 딸의 방은 작다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Korelativo

Participo