super

전치사 super

(떨어져서) 위에

La libelo flugas libere super la rivero.
잠자리가 강 위를 자유롭게 날아간다.

La birdo estas super la butiko.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Korelativo

Participo