Superlativo Supereca

우등 최상급

la plej A el(en) B
B 중에서 가장 A 하다.

El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna.
나의 모든 아이들 중에서 에르네스토가 가장 어리다.

El ĉiuj miaj kolegoj Marko estas la plej forta.
나의 모든 동료들 중에 마르코가 가장 힘이 세다.

La plej belan knabinon ili elektis kiel reĝinon.
가장 아름다운 소녀를 그들은 여왕으로 선출했다.

Li estas la plej kuraĝa el miaj klasanoj.
그는 우리 학급생 중에서 가장 용감하다.

Ĉu tiu birdo flugas la plej malrapide el la birdoj.
이 새가 새들 중에서 가장 느리게 날아간다.

Li estas unu el la plej famaj verkistoj en la mondo.
그는 이 세상에서 가장 유명한 작가들 중의 한 명이다.


최상급에서 무리 중 누구, 어느 것을 나타낼 때는 전치사 el을 사용하고,
집단, 장소에서 무엇을 나타낼 때는 en을 사용한다.


두 개의 개체(사람, 사물)만 있을 경우 혹은 두 개의 그룹을 비교할 때에는 최상급보다는 비교급을 사용한다.

La pli forta el la manoj.
양 손 중 더 힘 센 손.

La lernantoj pli aĝaj instruis tiujn malpli aĝajn.
더 나이든 학생들이 나이 어린 학생들을 가르쳤다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Participo

Kondicionalo