-o

상관사 -o

불특정 사물, 관념을 나타내며, 직업을 묻는다.

Kio vi estas? (Kio estas via profesio?)
당신은 무엇을 하는 분입니까? (당신의 직업은 무엇입니까?)

Kio estas homaranismo?
인류인주의는 무엇입니까?

Tio estas domo de mia amiko.
저것은 내 친구의 집이다.

Io estas en la tirkesto.
무언가가 그 서랍 속에 있다.

Ĉio estas en via koro.
모든 것은 당신 마음 속에 있다.

Nenio estas en la monujo.
지갑 안에 아무 것도 없다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

-el

-id-

Alfabeto