-u

상관사 -u

개별적이고 구체적으로 사람과 물건을 나타낸다.

Kiu vi estas? (= Kio estas via nomo?)
당신은 누구입니까? (당신의 이름이 뭡니까?)

Tiu estas sinjoro Kim.
저 분이 김선생일세.

Iu vokis min sur la strato.
누군가가 거리에서 나를 불렀다.

Mi disdonis la libron al ĉiu.
나는 모두에게 책을 나누어 주었다.

Ĉiuj diras, ke Esperanto estas internacia lingvo.
모든 사람들은 에스페란토가 국제어라고 말한다.
ĉiu는 각 개인을 의미하고, ĉiuj는 모든 사람들이라는 의미로 전체를 가리킨다.

Neniu estas en la ĉambro.
방 안에 아무도 없다.


사람과 물건을 뜻하며 뒤에 명사가 옴으로써 형용사적으로 사용되기도 한다.

Kiu lando estas vizitinda?
어느 나라가 방문할만 합니까?

Tiu floro floras en la kamparo.
저 꽃은 들판에서 핀다.

Iu knabo perdis la vojon.
어떤 소년이 길을 잃어버렸다.

Ĉiu persono havas propran karakteron.
모든 사람은 각자의 고유의 성격을 갖고 있다.

Neniu laboristo estas en la laborejo.
일터에 일꾼이 아무도 없다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Kondicionalo

Participo